കാന്താരി ബിരിയാണിയും കാന്താരി സോഡയും | Muvattupuzha Kanthari Chicken Biriyani + Soda Lime Thodupuzha

Latest video release about Coronavirus. Have a look at this “കാന്താരി ബിരിയാണിയും കാന്താരി സോഡയും | Muvattupuzha Kanthari Chicken Biriyani + Soda Lime Thodupuzha” video below:


കാന്താരി ബിരിയാണി നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കാന്താരി ചിക്കൻ ബിരിയാണി പൊളിച്ചു. മൂവാറ്റുപുഴക്കു അടുത്ത് ആനിക്കാട് ആണ് ഈ…..(read more)

No Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *