เถื่อนTravel [EP.34] แผ่นดินเพลิง Australia

Newest video release regarding Coronavirus. Watch this “เถื่อนTravel [EP.34] แผ่นดินเพลิง Australia” video below:


ย้อนไปเมื่อ 2009 ไฟป่าในประเทศออสเตรเลียเคยคร่าชีวิตผู้คนมากถึง 173 ชีวิต ไฟป่าครั้งนั้นถือได้ว่าร้ายแรงที่สุด และเมื่อท้ายปี 2019 ถึงตอนปี 2020…..(read more)

No Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *