เที่ยวแม่กำปอง หมู่บ้านในหุบเขาและสายน้ำ เชียงใหม่ | Travel 101 | Mae Kampong Village

Newest video updates about Coronavirus. Have a look at this “เที่ยวแม่กำปอง หมู่บ้านในหุบเขาและสายน้ำ เชียงใหม่ | Travel 101 | Mae Kampong Village” video below:


แม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขา ที่มีน้ำตกและลำธารไหลผ่าน ธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ อากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี…..(read more)

No Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *