เที่ยวห้วยกุ๊บกั๊บ หมู่บ้านลับในทะเลหมอก เชียงใหม่ | Travel 101 | Huay Kup Kap, Thailand

Latest video release regarding Coronavirus. Watch this “เที่ยวห้วยกุ๊บกั๊บ หมู่บ้านลับในทะเลหมอก เชียงใหม่ | Travel 101 | Huay Kup Kap, Thailand” video below:


เราออกเดินทางเพียงแค่ 60 กิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงใหม่ มุ่งสู่หมู่บ้านเล็กๆบนดอยที่มีชื่อน่ารักและแปลกหูว่า “ห้วยกุ๊บกั๊บ”…..(read more)

No Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *